DELA

Centern sår splittring

Centerns ordförande Harry Jansson går ut i svaromål mot min insändare om kommunreform och argumenterar för att vi ska cementera och konservera den befintliga kommunstrukturen. Harry vill också gärna så ett frö av splittring mellan stad och övriga Åland.

För oss är inte antalet kommuner viktigt. Möjligen är antalet viktigt för Centern. Vi har inte låst oss till ett visst antal kommuner eller en viss modell, däremot har vi varit tidiga och först ut med ett inspel i debatten genom att presentera en tanke om kommuner i formen av serviceproducenter inom ett visst område. En ”kommun” för social service, en för teknisk sektor och en annan för sjukvård och så vidare. Ett visionärt inspel som lyfter frågan till att inte stirra sig blind på antalet kommuner utan som fokuserar på det viktiga; hur vi producerar servicen och vem som ska göra vad. Det behöver inte alls betyda att fler invånare får längre avstånd till bl.a. skola och dagis som Harry hävdar. Idag är det snarare en kommungräns som har den effekten när man måste åka åt fel håll för att lämna barnen. Historiska gränser baserat på var till exempel kyrkan låg skapar onödiga problem i det nutida samhället.

Det viktiga för oss är att vi har en kompetent och effektiv offentlig sektor som producerar den välfärd som den enskilda ålänningen är i behov av. Vi inom Moderaterna på Åland har insett att vi behöver se över och reformera samt modernisera kommunstrukturen för att klara av att förse de behövande på Åland med välfärdstjänster av hög kvalité, även i framtiden. En reform som skapar en effektiv offentlig sektor ger ekonomiska och andra fördelar som vi behöver med tanke på den nuvarande ekonomiska situationen och den demografiska utvecklingen där allt fler blir äldre och allt fler ska försörja färre i arbete. Det är en situation som vi inte tänker ignorera. Centern har presenterat sin konserverande linje och vi har presenterat vår framåtsyftande linje som vi tror på. I höst är det upp till väljarna att avgöra vilken väg vi ska vandra.
Petri Carlsson (M)
Politisk sekreterare