DELA

Centern jobbar hårt med nätverk

I torsdags skrev Nya Åland att oppositionspartierna visar ”ett svalt intresse” när det gäller nätverkande utanför Åland. Detta gäller absolut inte åländsk Center. Verkligheten är den motsatta. Centern är synnerligen närvarande både hemma och på andra sidan haven.

Under våren var jag till exempel som enda ålänning till finska Centerns partidagar i Seinäjoki med 4 000 deltagare och förde upprepade samtal med statsministern och hans närmaste medarbetare samt övriga finländska ministrar. Dessutom fick jag möjlighet att tala om åländska frågor inför samtliga åhörare vilket var både inspirerande och mycket givande. Den åländska självstyrelsen måste vi alltid och oavsett lyfta och föra framåt, tillsammans.

Jag fyllde på med Svenska folkpartiets sommarmöte i Åbo och har även vid två olika tillfällen varit till svenska riksdagen och informerat ledamöter om åländska frågor, exempelvis hur betydelsefull vår sjöfart är för både Finland och Sverige. Av eget intresse och på egen bekostnad tillbringade jag sedan två dagar i Almedalen med möten med tongivande rikssvenska beslutsfattare och opinionsbildare.

Till detta ska läggas gruppledare Britt Lundbergs ordförandeskap i den åländska Nordiska rådsdelegationen vilket ger enorma möjligheter till nordiska kontakter samt min egen roll som ordförande i BSPC-delegationen, Ålands enda internationella plattform på parlamentarisk nivå. Centern är också som enda åländskt parti observatör i europeiska Aldepartiet och har därmed möjlighet att påverka även europeisk politik i ett tidigt skede.

För Centern och för det åländska samhället är kontakter och förbindelser både österut och västerut mycket centrala och bidrar inte minst till de affärer som är av avgörande betydelse för hela Åland i allmänhet och vår skärgård i synnerhet.

Jörgen Pettersson

 

Ordförande i Åländsk Center