DELA

Centern har aldrig godkänt förslaget

För tydlighetens skull: Centern har aldrig, varken i den parlamentariska kommittén eller i lagtinget, godkänt det av regeringsblocket nu föreslagna landskapsandelssystemet. Redan i april 2017, i samband med att den parlamentariska kommitténs slutrapport fastställdes var vi, Centerns representanter lagtingsledamot Runar Karlsson och undertecknad, tydliga med att vi inte kan omfatta förslaget. Följande text återfinns i den reservation som vi bifogade till slutrapporten.

1. Landskapsandelsystemets syfte är att utjämna ekonomiska skillnader mellan kommunerna och därigenom skapa förutsättningar för produktion av likvärdig service oberoende av vilken kommun man bor i. Som förslaget nu är utformat ökar Mariehamns landskapsandelar medan 13 kommuner får mindre andelar. Enligt förslaget är det Föglö, Geta och Sottunga som förlorar mest på det nya systemet. En sådan fördelningspolitik kan vi inte omfatta.

2. Vi stöder inte förslaget om att minska landskapsandelarna med 4 miljoner eftersom det enligt vår bedömning slår för hårt mot barnomsorgen, äldreomsorgen och grundskolan (kommunens kärnområden).

3. Vi stöder inte förslaget till den nya ”omstruktureringen” av samfundsskatten eftersom det enligt vårt förmenande minskar kommunens incitament för näringslivsbefrämjande åtgärder ( läs arbetsplatser i kommunen).

4. Målsättningen med parlamentariska arbetsgrupper är att gemensamt hitta hållbara, långsiktiga lösningar i stora politiska frågor där det finns ett samhällsintresse över att besluten skall gälla över flera mandatperioder. Till skillnad från tidigare parlamentariska grupper har våra synpunkter inte i någon utsträckning beaktas.

Att nu komma och påstå att vi godkänt förlaget är att handskas ovarsamt med sanningen. Vi delta gärna och aktivt i det fortsatta samhällsbygget med det förutsätter att arbetet sker i dialog och med respekt.

Veronica Thörnroos (C)

vice talman