DELA

Centern håller linjen

I onsdagens Nya Åland anklagar Sara Kemetter (S) Centern för att backa och ändra kurs. Detta är en osanning. Centern håller den linje som alla partier varit överens om i Självstyrelsepolitiska nämnden.

Under hela arbetet med självstyrelselagsrevisionen har Centern konsekvent och målmedvetet i Ålandskommittén och Självstyrelsepolitiska nämnden verkat för att Åland ska få en modern och välfungerande ny självstyrelselag.

Vi vet alla att den stora revisionen inte gick att få i mål i nuläget på grund av ett antal viktiga olösta frågor. I stället har det blivit en delreform på det ekonomiska området som möjliggjorts tack vare att det inte annars skulle varit möjligt för regeringen Sipilä att få igenom sin landskaps- och vårdreform. Den gemensamma målsättningen för alla partier i Lagtinget var i det läget att grundfinansieringen skulle öka med 15 miljoner.

Efter många turer, förhandlingar och kompromisser har vi i Självstyrelsepolitiska nämnden, tillsammans med alla partier, kommit överens om att godkänna paketet med en ökning av grundfinansieringen om 10 miljoner. Den överenskommelsen står vi inom Centern givetvis fast vid.

Nu har landskaps- och vårdreformen fallit och det förslag till ändring av självstyrelselagen som nu ligger i Lagtinget ger i dagsläget en ökning av grundfinansieringen med endast 3 miljoner. Alltså inte det vi kommit överens om. För att uppnå de överenskomna 10 miljonerna i ökad grundfinansiering för självstyrelsen krävs nu nya förhandlingar med den regering som tillträder i Helsingfors efter riksdagsvalet i april.

När vi ser resultatet av de här förhandlingarna är vi beredda att ta slutlig ställning till den självstyrelselagsproposition som nu ligger i Lagtinget. Centern kommer konstruktivt och målmedvetet att arbeta vidare för att vi ska uppnå de 10 miljoner som överenskommits om.

CENTERNS LAGTINGSGRUPP