DELA

Centern förespråkar öppenhet i Skarven-affären

Det är naturligt att den s.k. Skarven-affären är ett tacksamt ämne för oppositionen i lagtinget. Revisionsrapporten påvisar ju uppenbara brister i förvaltningens hantering av projektet. Förvaltningschefens beslut om att på egen hand polisanmäla ett stort antal personer (inklusive sig själv) har bidragit till uppståndelsen kring den nya färjan.
Obundnas Danne Sundman har i sin blogg på nätet kritiserat Centern för ovilja att diskutera frågan. Danne tycks ha fått det mesta om bakfoten.

Det är ju Centern som krävt och sett till att få Skarven-rapporten till en offentlig handling. Vi accepterade aldrig hemligstämplandet av rapporten utan krävde maximal öppenhet. Centern har även efterlyst en diskussion inom landskapsregeringen.
När lagtinget inom kort får tilläggsbudgeten på sitt bord så ges också en formell möjlighet att kommentera Skarven-affären.
Allt tal och insinuerande om mörkande från Centerns sida är alltså nonsens. Tack vare Centern har allt skvaller och rykten om mutor och korruption ersatts med en öppen diskussion om behovet av en bättre reglerad projekt- och finanshantering.
Sedan är det en annan sak att bl.a. undertecknad delar tidigare kanslichefen Peter Lindbäcks analys av hanteringen av rapporten. Jag anser alltså att beslutet om att polisanmäla i första skedet var förhastat, gjordes på ett felaktigt sätt och träffar en onödigt stor del personer. Likaså hanterades revsionsrapporten i strid med regelverket.

Att blanda in den finska polisen i en fråga som handlar om bristande förvaltningsrutiner – utan att först föra en intern diskussion och avgränsa kretsen av misstänkta – var överilat. Märk väl att inte heller undertecknad utesluter behovet av en polisanmälan när landskapsregeringen (med stöd av tjänstedelegationen) bedömt vad som kan hänföras till disciplinära åtgärder. Ingen (utom oppositionen) tjänar på att förvaltningen lamslås pga. omfattande förundersökningar.
När Centralkriminalpolisen skickar polisanmälan i retur så får landskapsregeringen en ny chans. Jag hoppas att lantrådet och förvaltningschefen denna gång har tillräckliga insikter om regelverket och för upp frågan till formellt beslutsfattande.

Det är mänskligt att fela och det finns ingen anledning att ytterligare kritisera förvaltningschefen eller kräva dennes avgång. Danne Sundmans spekulationer är även här gripna ur luften och vittnar om bristande ansvar i en för förvaltningen mycket svår period.
Det är även lite väl populistiskt att kalla Peter Lindbäcks kommentarer för ett ”beställningsverk”. Danne Sundmans paralleller till Berlusconis Italien är än mer hårresande. Det är tydligt att den fria debattkulturen på nätet gör att debattörerna ibland förlorar fotfästet.

Harry Jansson
Lagtingsledamot (C)