DELA

Centern för mera bergvärme

Den liberala lagtingsgruppen har i insändare efterlyst Centerns syn på bl.a. skyddandet av grundvattnet. Svaret är enkelt: Centerns mål är att skydda grundvattnet men på ett sådant sätt att den enskildes rätt till exempel till borrning för bergvärme inte hindras i onödan.
Åländska entreprenörer har uppmärksammat Centern på att vissa regler som ställs i vår lagstiftning bromsar satsningar på bergvärme. Det vill vi ändra på. Samtidigt konstaterar vi att bergvärme är en relativt ny uppvärmningsteknik för fastigheter och att både metoder och kunskap ännu är under utveckling.

För Åland är det helt klart intressant med alternativ värmeförsörjning, speciellt för skärgården och avlägsna områden men även i tätorter. Centern vill därför lindra på sådana krav som inte fyller den avsikt man hade med bestämmelserna då de infördes i förordningen om borrning av bergvärme dvs. att skydda grundvattnet från saltvatten. I ett första skede kan tillräckliga metoder för tätning av borrhål ersätta ett absolut krav på att ett visst avstånd från kustlinjen ska finnas, så att reglerna blir rättvisare.
Vi vill även öka skyddet av mindre vattentäkter till exempel genom att nyttja ny kunskap för att förhindra saltvatteninträngning i känsliga ytvattenområden. Därför anser Centern att frågan om certifiering av de som utför borrningarna är framtiden men att det först måste lösas hur och var certifiering ska göras, eftersom Sverige har certifiering men inte Finland.

Centerns linje är alltså att reglerna för borrning av bergvärme ska ses över och ändras.
Åländsk Center
Arbetsutskottet