DELA

Centern driver reformer

Nina Fellman hade en riktigt bra ledare i tisdagens tidning, angående mitt anförande i budgetdebatten.
Men naturligtvis så delar jag inte åsikterna om mej och centerns politik där vi skulle driva någon form av stagnationspolitik.

Ser vi i backspegeln så har centern tillsammans med andra partier varit drivande och gjort den hittills största reformen på Åland.
Det var då sjukvården och gymnasialskolorna överfördes, på 80- och 90-talet, från kommunerna till landskapet. Detta gjordes i samförstånd mellan kommunerna och landskapet.

Jag och centerpartiet är just nu också med och driver tre viktiga gemensamma frågor:
– Den digitala agendan, där nätet fullt ut skall nyttjas vad gäller den kommunala och landskapsbaserade servicen
– Tekniska sektorn vad gäller konkurrensutsättning av bland annat gatu- och vägunderhållet kommer att medföra besparingar, speciellt för Mariehamn och landskapet. Även inom avlopp och vattenförsörjningen finns det vinster att hämta.
– Sociala sektorn där missbrukarvården, barnskyddet, handikappservicen och specialomsorgen bör vara under en eller några ”hattar” och där det upprättas en solidarisk finansiering.

Men någon form av tvångssammanslagning av kommunerna kommer vi inte att gå med på.
I mitt anförande och som ledarskribenten ”glömde” att skriva sa jag att om det nu är någon eller några kommuner som inte längre vill eller förmår vara självständiga kommuner så kommer centern naturligtvis att arbeta för denna vilja.
Mitt uttalande är helt förenligt med den skrivning som finns under rubrik Samhälls- och servicereform i regeringsprogrammet.
Där skriver man om närservicens bevarande , demokratisk delaktighet och samsyn.

Under rubrik ”Livskraftiga regioner” i regeringsprogrammet skriver man att landsbygden skall hållas levande genom ett decentraliserat servicenät för vård, skola och omsorg.
Ingenting finns skrivet i regeringsprogrammet att en tvångssammanslagning skulle vara aktuellt.
Då borde det vara frid och fröjd kan man tycka men det skadar inte att påminna en och annan vad som står skrivet i regeringsprogrammet, inte minst ledarskribenten.
Runar Karlsson ( c )
Lagtingsledamot

Ordet ”tvångssammanslagning” nämndes inte vare sig i ledaren eller i den budget som Runar Karlsson debatterade. Vad jag förstått är det ingen som pratat om det, utom Runar Karlsson.
Nina Fellman
Andra redaktör