DELA

Centern bromsar

Anna Holmström (C) skriver i en insändare att egen åländsk beskattning skapar ytterligare byråkrati. Märkligt, för vi har ju redan en skattebyrå på Åland.

Inte skulle det bli särskilt annorlunda om skattebyrån inordnades i den åländska förvaltningen, förutom att det behövs några nya kompetenser i förvaltningen med Ålands lagting som arbetsgivaren.

I ett första skede kan till och med alla skatter, acciser och avgifter vara oförändrade. Skillnaden är att lagtinget på sikt får möjligheten att bedriva en skattepolitik som passar för det åländska samhället.

Anna H. underskattar fördelarna för Åland att bedriva en egen finanspolitik i syfte att utjämna konjunkturerna och öka tillväxten i den åländska ekonomin. Det skulle verkligen behövas efter tio magra år utan tillväxt i ekonomin.

Argumenten för beskattningsrätten handlar ju ytterst om vilken syn man har på̊ det åländska självbestämmandets innehåll och omfattning. Dessutom är det språkpolitiskt en stor fördel med egen beskattning.

Det är tråkigt att centern nu går in för att bromsa självstyrelseutvecklingen och att t o m ordförande Harry Jansson, som tidigare var för egen beskattning, svängt.

Rolf Granlund (Åf)