DELA

Centern äventyrar samhällsmotorn

Vid måndagens lagtingsdebatt kom Centern i ett replikskifte med förslaget att landskapsregeringens tjänstemän skulle välja bort flyget vid arbetsresor. Givetvis måste miljön ständigt vara i fokus vid alla beslut och prioriteringar, men jag ser ändå förslaget förknippat med allvarliga konsekvenser för vår samhällsmotor.

Vårt näringsliv har på grund av Ålands insulära läge en automatisk uppförsbacke jämfört med sina konkurrenter. Därför har en regelbunden flygtrafik såväl österut som västerut alltid varit en nödvändighet för att underlätta det dagliga och stora behov som finns för att upprätthålla snabba och effektiva relationer.

Flygtrafiken har ansetts så viktig att näringslivet satsat/satsar avsevärda summor för att trygga trafiken. Färjerederierna erbjuder en fantastisk komfort, prisbild och turtäthet, men flyget måste alltid finnas med som ett alternativ.

I dag är tiden en bristvara och effektiviteten vid resor är nödvändig för att verksamheten inte ska bli lidande. Det är en vacker tanke att landskapsregeringens tjänstemän skulle välja bort flyget vid sina arbetsresor. Följden av det innebär bland annat en betydande volymminskning för flygbolagen och sannolikt på sikt högre biljettpriser samt risk för minskad trafik.

Kort sagt ytterligare försvårande faktorer för vårt redan hårt pressade näringsliv. Det skulle även innebära en mindre effektiv offentlig förvaltning, där det för mig är en självklarhet att den driver verksamheten lika kostnads- och tidseffektivt som det privata driver sin.

Basen i vår flygtrafik handlar om att hålla Åland snurrande och ge Åland nödvändig attraktionskraft för utveckling o tillväxt. Alternativet ger försämrade möjligheter till att upprätthålla det stora miljöarbete som vi redan genomför och som är i röret.

John Holmberg

Lagtingsledamot (Lib)