DELA

Centern accepterar inte elprischock!

Björn Geelnards påståenden om min och centerns inställning till den planerade Finlandskabelns fördyrande effekt på elpriset föranleder en kommentar.
Tvärtemot vad Geelnard (M) påstår så är jag och mitt parti mycket bekymrade över situationen och arbetar med att ta fram kompletterande lösningar för att lindra den prishöjningschock som skulle drabba näringslivet och enskilda konsumenter.
Priset är ju redan idag mycket högt och kan vi inte på förhand ta fram ett kalkylpris som det åländska samhället orkar med så riskeras hela kabelprojektet! Det är ekonomiskt tuffa tider och vi kan hamna in i ytterligare en lågkonjunktur.
Trots krissituationen i den globala ekonomin är det ändå vår skyldighet att samtidigt få landskapets budget i balans. Alla förstår hur svårt det är. Det är inte populärt att säga men verkligheten är att vi måste prioritera betydligt hårdareför att lyckas.

När Finlandskabeln, landskapets största investering någonsin om 125 miljoner euro, behandlades i lagtinget 09 var jag ordförande i finansutskottet som gjorde en mycket ingående utredning. På mitt förslag gick sedan finansutskottet och lagtinget enigt in för att begära 60 % i stället för 40 % bidrag av staten.
Motiveringarna var Ålands insulära läge och det i jämförelse med övriga landet redan mycket höga elpriset. Staten har ett ansvar för att inte en region drabbas extra hårt.
Finansministeriet var emellertid inte samarbetsvilligt och Ålandsdelegationen beviljade sedan bara 40 %, men jag har förstått att bidraget från staten sannolikt blivit lägre än 50 miljoner euro om inte det välmotiverade kravet på 60 % framställts till Ålandsdelegationen.
För mig och centern är den här frågan inte klar förrän landskapsregeringen kan presentera en långsiktig prisbild som garanterar näringslivets konkurrenskraft och som ålänningarna orkar bära och accepterar.
Tobben Eliasson (c),
näringsminister