DELA

Center stöder initiativ om slopad arvs- och gåvoskatt

Tycker du att arvs- och gåvoskatten borde avskaffas? I så fall har du som är medborgare i Finland en möjlighet att påverka genom att stöda det medborgarinitiativ som inlämnats till Finlands riksdag. Landskapet har ingen egen behörighet i denna fråga vilket innebär att beslutet i Finlands riksdag även kommer att gälla på Åland.

Arvs- och gåvoskatten är, som den är utformad idag, en dubbelbeskattning av privat egendom. Privatpersoner kan tvingas skuldsätta sig för att de ärver en bit mark eller en sommarstuga och tvingas därmed betala skatt på redan skattade pengar.

I värsta fall tvingas den efterlevande makan, maken eller sambon sälja sitt hem eller delar av sin egendom för att finansiera arvskatten efter sin levnadskamrats bortgång. Risken för skatteflykt är överhängande vid större arvsskiften och det kapital som kunde ha återinvesterats i företag och i vårt land kommer andra länder till gagn. För att medborgarinitiativet skall tas upp till behandling i Finlands riksdag krävs att minst 50 000 medborgare i Finland undertecknat initiativet före 6 maj 2018.

Mera information samt möjlighet till digital namnsignering finns på https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/2665. Vi kommer att se till att det från och med 6 mars till 25 april finns namnlistor på åtminstone följande ställen:

Geta: Getaboden

Jomala: Lekia/Ombudet i Maxinge

Lemland: KEA Market

Mariehamn: Delicatessen i Sittkoff Gallerian

Sund: Knallen

Kumlinge: Enklinge butiken och Kumlinge Andelshandel

Brändö: Trixies Shop

Sottunga: Sottunga Andelshandel

Åländsk Centers verkställande utskott