DELA

Cementerad ekonomi

Ekonomin påverkar och styr våra liv. Ansvarsfull ekonomistyrning betyder att man ser till att inte använda mera pengar än vad man har. I vissa fall kan privatpersoner ta lån för att köpa exempelvis en lägenhet. Om man däremot måste låna pengar för att klara löpande utgifter (mat, kläder, bensin osv) går det tokigt. Om en kommun eller landskapet måste låna pengar eller höja skatteöret för att kunna betala löpande utgifter går det tokigt.

Om man har för stora utgifter måste man tyvärr agera. Vi bör leva med konjunkturen i samhället och gasa när det finns utrymme och bromsa när det går sämre. Ett absolut minimikrav finns naturligtvis för dem som inte av olika orsaker kan klara sig själva. Men annars måste vi anpassa vår ekonomi enligt rådande omständigheter, både privat, kommunalt och i landskapet.
Genom att rationalisera och automatisera flera offentliga och lagstadgade uppgifter kunde man spara på resurserna. Vi kommer inte att ha den arbetskraft som behövs bara inom några år, varför vi redan nu måste anpassa oss för den situationen.

Med andra ord: alla måste bjuda till för att vi skall få ordning på den offentliga ekonomin, färre cementerade argument så som ”detta måste vi göra för att vi alltid gjort det”. Medicinen för Ålands tungrodda ekonomi är att dra ner på utgifterna när det behövs. Genom att i större grad anlita privata aktörer i framtiden för att utföra vissa samhällsfunktioner kan man reglera nivån av tjänster efter .
Stefan Simonsen (M) 199/586