DELA

”Cannabis”-rubriken

Jag som representant för Hållbart initiativ känner att jag vill förtydliga det som Ålandstidningen skriver om uttalandet angående legalisering av cannabis.

Jag vill inte uppmana människor att börja använda eller att prova på cannabis.

Men det bör göras möjligt för cannabis att användas i medicinskt bruk.

Cannabis har visat sig vara ett bra alternativ som läkemedel till till exempel kronisk smärta, som oftast medicineras med olika former av opiater som kan ha negativa bieffekter som att kroppen blir resistent och dosen måste höjas och att personen utvecklar ett beroende av opiater. Cannabis skulle även kunna användas för att lindra bieffekter av en cytostatika behandling med mera.

Men för att man ska kunna använda cannabis som medicin så bör de även göras lagligt som en läkemedels behandling. Därför räckte jag upp handen när frågan kom på debatten i Ålands lyceum.

Minna Leskinen