DELA

Camilla – för människornas Europa

Europa behöver ta ett tydligt ledarskap i klimatfrågan. Europa behöver leva upp till sitt viktigaste uppdrag att i humanismens namn bygga fred och stabilitet. Europa behöver lära sig av sina misstag.

Detta ställer stora krav på Europas ledare och på europeiska parlamentariker att vara kunniga, eftertänksamma och sakliga, att sätta människor och miljö före kortsiktiga vinstintressen, och att hitta balansen mellan utveckling och global överlevnad.

Till detta uppdrag finns det få som fyller kostymen. Vi tycker att Camilla Gunell är det bästa vi har att skicka till Bryssel – alltid med perspektiv på helheten, alltid med sikte på framtiden, med arbetskapacitet som en ardennerhäst och med ett modernt ledarskap som lyfter upp människor snarare än att trycka ner dem.

Camilla Gunell har en sällsynt bred politisk erfarenhet, inte minst av den svåra balansen mellan miljö och näringsliv som hon förstås vänt till något positivt – miljönsamhet.

En bra politiker ska förstå helheten och ha sin vilja och riktning klar.

För ett mänskligt, öppet och inkluderande Europa som tar ansvar för klimatet, vår viktigaste överlevnadsfråga, rösta på Camilla.

Det gör vi.

Siv Ekström, Kaj Jansson, Maria Widén, Isabella Grüssner-Sarling, Ingemar Johansson, Ziad Meiran, Tony Wikström, Ulla Andersson, Arezoo Naely, Carina Aaltonen, Martin Nilsson, Melodi Atlas, Britt-Marie Sjöström Kärki, Zusine Degerlund-Mattsson, Anna-Lena Aspegren-Törnroos, Patimat Granit, Yousef Fattah Panah, Danial Macharia, Vedat Soysal, Carita Henriksson, Kaveh Bahar, Willhelm Mattsson, Ante Westmark, Santha Söderback, Maria Antman, Lene-May Lindvall, Henrik Löthman, Ben Johans, Miina Fagerlund, Lasse Welroos, Teres Nordström, Anita Karlsson, Linda Söderström, Ingmar Lundberg, Barbro Sundback, Michael Gunell, Sara Kemetter, Kristin Mattsson Igge Holmberg, Göte Winé, Maria Svensson, Elin Sundback, Jessy Eckerman, Greger Granlund, Gun-Britt Eloranta, Anne-Helena Sjöblom, Tracey Nyholm, Wilhelm Mattsson, Pekka Sonck, Soffi Sonck, Freddie Forsman, Mia Hanström, Ilze Röholm, Inger Flöjt, Bill Flöjt, Petra Svens, Ann-Kristin Eriksson, Hillevi Ahlbeck, Margareta Flink, Olivia Kemetter, Nina Fellman