DELA

Café inte kärnverksamhet

Sara Kemetter har kommit med nya förslag till kommunal kärnverksamhet. Det är alltså enligt henne kärnverksamhet att staden driver café?! Hur det stöder omsorg, vård och skola framgår inte och det är svårt att hitta positiva samband. Verkligheten är tyvärr dyster, allt staden satsar på caféverksamhet minskar pengarna till moderaternas kärnverksamhet, alltså vård, omsorg och skola.
Sara hävdar att caféverksamheten måste upphöra om huset säljs? Varför det? Den som vill driva café kan köpa huset. De som anser att verksamheten är viktig kan bilda bolag och köpa huset och driva café med mera. De alternativen har den klara fördelen att de som vill ha caféet också betalar för det.

I staden finns många caféer utan stöd, varför skapa osund konkurrens?
Ta pengarna till riktig kärnverksamhet, de behövs bättre där.
Lennart Isaksson,
moderat riksdagskandidat nr 5
och kommunpolitiker.