DELA

Café Bönan igen

Uppsägningen av Café Bönan från Sjökvarteret måste te sig märklig för tidningens läsare. Caféinnehavaren och caféets supportrar har vältaligt försvarat en verksamhet som Sjökvarterets styrelse enhälligt sagt upp. Det fordrar en förklaring.
Det skall genast tillstås att Sjökvarteret inte har kunnat erbjuda tillfredsställande lokaler för de krögare som genom året verkat i samma lokaler som Café Bönan. Köket är mycket primitivt, serveringslokalen minimal och uteserveringen rudimentär med omålade träbord och bänkar under tillfälliga tak och stående direkt i gruset. Så skall en uteservering inte se ut.

Planen att bygga en ändamålsenlig lokal för en restaurang är lika gammal som kvarteret, det vill säga 17 år. Arkitekter och byggmästare har i olika repriser gjort upp förslag till restauranglokal, men projekten har varje gång stupat på finansieringen. Nu har situationen emellertid förändrats. Flera krögare är villiga att satsa pengar i ett restaurangbygge i Sjökvarteret.

Men vi skulle knappast ha sagt upp Café Bönan om vi varit nöjda med verksamheten. Vi har varit imponerade av Café Bönans kulturella aktiviteter men själva café- och restaurangverksamheten har inte fungerat tillfredsställande. Café Bönan har inte blivit det frekventerade lunchställe som styrelsen hoppats. Få, om ens någon, av de personer (sammanlagt ett femtontal) som varje dag verkar i Sjökvarteret utnyttjar serveringen annat än mycket tillfälligt.

I denna situation såg styrelsen som sin plikt att nappa på ett av de privata anbuden att satsa på en tillbyggnad av de existerande utrymmena.
Jerker Örjans,
styrelsemedlem sedan starten