DELA

(c) vill inte höja skatten

Mariehamns-centern höjer inte skatten
Inför behandlingen av stadens skatteöre meddelar Mariehamns-centern att skatten inte borde höjas.
Enkelt sagt måste vi möta den förutspådda lågkonjunkturen med minskade utgifter och ökade inkomster. Partierna i staden har enats om ett mål om att skapa ett årligt överskott om två miljoner.

En höjning
till 16,5% ger ett överskott på en knapp miljon. Efter en genomgång av stadens ekonomi finns en grundplåt på 1,1 miljoner euro. Målet om ett överskott om två miljoner skulle för all del vara löst för 2009 men däremot står vi inför svårigheter igen 2010. Då har vi redan beskattat våra mariehamnare men däremot inte löst kärnan i problemet.

Mariehamns-centern har inte har någon plats i stadsstyrelsen och har därför inte möjlighet att bereda förslag till inbesparingar men inför budgetbehandlingen i slutet av månaden kommer vi att hålla en sparsam linje och föra fram förslag om ökade inkomster bl. a genom ökad inflyttning av nya skattebetalare vilket vi uppnår genom att våga förtäta staden och tillåta att man inom staden får bygga på höjden.
Mariehamns-centern