DELA

(C) motsäger sig själv

Socialdemokraterna i Mariehamn vill införa hemspråksundervisning i stadens skolor för de elever som har ett annat hemspråk än svenska och i de fall då det finns tillräckligt många som talar samma språk så att de kan utgöra en undervisningsgrupp. Centern motsätter sig detta samtidigt som de vill att Åland skall bli mer globalt! Jag anser att detta är motsägelsefullt.

Vilken oanad resurs vi har i de åländska elever som från att de är små lär sig fler språk än svenska. Att bygga vidare på dessa barns naturliga språkkunskaper är att investera i ett humankapital som i sinom tid högst troligen kommer hela Åland till nytta. Företagen i dag – om de vill jobba internationellt – behöver människor som kan polska, ryska, finska, engelska, franska och så vidare.

Inte utgör dessa barn ett hot mot det svenskspråkiga Åland. Hotet kommer från dem som inte vill se att bristen på språkkunnig arbetskraft är det som gör att Ålands näringsliv inte kan expandera. Att införa hemspråksundervisning för språkkunniga åländska elever är att agera långsiktigt. På så sätt värnar vi även om det svenska språket och om Ålands möjligheter att utöva verksamhet i en globaliserad värld.

Carina Aaltonen (s)