DELA

C-kandidat blundar för problemen

Att socialdemokraterna startar upp sin valkampanj på finska kanske inte får så många att lyfta på ögonbrynen längre. Socialdemokraternas representant i den parlamentariska språkkommittén, riksdagskandidaten Camilla Gunell, reserverade sig ju mot hela slutrapporten, som annars hade utarbetats utan större motsättningar och som de övriga partierna ställde sig bakom.
Slutrapporten belyste problemen med svenskans allt svagare ställning på Åland, allt svårare att få information på svenska och kraven på kunskaper i finska som en förutsättning för att få jobb på det officiellt enspråkigt svenska Åland.

Centerns riksdagskandidat Magnus Lundberg har också en från språkkommittén avvikande åsikt i denna fråga. I en utfrågning i Ålands Radio svarade han att frågan om kraven på kunskaper i finska på Åland inte har stor betydelse.
Vi inom Ålands Framtid tycker att det är ett misslyckande för självstyrelsen att kunskaper i finska har blivit ett krav för såväl toppjobb som andra jobb på dagens Åland. De åländska ungdomarna får inte arbete i sin hembygd efter avslutade högskolestudier i Sverige eftersom deras kunskaper i finska inte är tillräckliga.

Problemet kanske inte är så uppenbart för Magnus Lundberg, eftersom dessa ungdomar stannar kvar i Sverige och alltså inte finns bland de arbetssökande i åländska register. Men om man följer med i dagspressen ser man problem även inom Lundbergs eget arbetsområde. För att vidareutbilda sig till GRM-revisor finns numera inte material att tillgå på svenska.
Nyligen kunde man läsa i tidningarna om att Mariehamns flygfält inte kan vidareutbilda enspråkigt svenska flygtekniker, eftersom material inte heller här finns på svenska. Men detta är alltså enligt Lundberg inget problem!

Vi inom Ålands Framtid anser att situationen är ytterst allvarlig, men ifall Centern inte ser problemen längre, finns det föga hopp om att bevara Åland enspråkigt svenskt.
Birgitta Bergman-Jansson
Ålands Framtid