DELA

(C)-gruppen fick färjinformation

Då jag återigen blir felaktigt kritiserad i ”linfärjeaffären”, nu senast av centerns partiordförande i en artikel i Nya Åland, angående min uteblivna information till lagtingsgruppen om inbesparingar i linfärjorna så önskar jag framhålla följande:

Systemet är så att parlamentet (lagtinget) tar de stora rambesluten, landskapsregeringen verkställer de större besluten och tjänstemännen verkställer den löpande verksamheten.
Vad beträffar besparingar i linfärjorna så var jag tydlig i mitt inlägg i budgetdebatten, i lagtinget, att besparingarna kommer att medföra mindre trafik.
Dessutom så finns det angivet i tilläggsbudgeten för år 2009 att det kommer att införas effektiviseringsåtgärder samt konkurrensutsättning och/eller införande av turlistor för linfärjorna.
Därmed anser jag att lagtingsgruppen väl har blivit informerade såsom man kan kräva att ett parlament blir informerad.

Att jag inte sedan informerat hur en turlista skall se ut eller när en matpaus införs har sina naturliga orsaker då det ligger inom landskapsregeringens och tjänstemännens ansvarsområde och att det är orimligt och onaturligt att informera om sådana detaljer.
Lagtinget skall syssla med de breda politiska frågorna och inte blanda sig i den dagliga verksamheten.
Runar Karlsson ( C )
f.d. trafikminister