DELA

Byråerna jäviga om Stornäset

Den här olustiga golfdebatten kör med en massa missförstånd. Jag vill försöka skriva vad de som givit mig uppdraget att föra pennan anser.
Allt började med Isabels insändare om Stornäsets vackra natur som skulle förstöras och skogen som skulle skövlas. Folk som varit på näset nu är förundrade över de kala ytorna som finns där, då är ju skog skövlad redan.
Så kom Natur och miljö med samma ramsa. Visst trodde vi då att de menade växtligheten men i insändaren den 8 mars förklarar Stornäsets vänner att orörd betyder obebyggd. Det kunde vi inte förstå att hörde till naturen och skogsskövlingen.
Sedan blev det tjat om landskapsbyråernas hemliga svar. Det blev som vi trodde – byråerna är jäviga. Här nedan följer en genomgång av byråernas utlåtanden.

Skogsvårdsbyrån är den som sköter Stornäset med en skogvaktare. På vems uppdrag 1875-års skogskarta uppgjordes vet vi inte. Men kejserliga hushållningssällskapet i Åbo sände hit sina jord- och skogsbruksagronomer i slutet av 1800-talet för att lära bönderna dåtida jordbruksskötsel.
På grund av debatten har vi fått veta att personalen, lagtinget och dåvarande landskapsstyrelsen/ nuvarande landskapsregeringen med och utan kändisjakt har använt Stornäset som sin lekstuga.
Fiskeribyrån som inte ens kände till strömmingsfiskarnas koja på Småholmarna och tror att fiskarna i havet störs av golfspelet på land?
Miljöbyrån har knappast varit till Stornäset innan Isabel slog larm.
”Mina medbrottslingar” och naturvandrare har inte sett dem.
Museibyrån som låter Kastelholms gårds byggnader och trädgård förfalla borde inte vara negativ till andras initiativ av uppbyggnad av turistaktiviteter. Vad är då dessa byråers utlåtanden värda?

Om flera golfbanor ska bygga på Åland är det den stora allmänhetens åsikt att den byggs på Stornäset. När nu golfklubben vill sätta liv i det orörda området blev det plötsligt ett väldigt hallå. Ingen har förut talat om att näset är så obetalbart vackert, unikt och värdefullt. Det är alla ålänningars egendom som inte finns någon annanstans. Det tycker saltvikarna är diskriminerande mot Långbergsödabergen, som landskapet också äger.
Till sist. Det är inte byalaget som givit mig uppdraget att skriva utan medlemmar i byalaget och massor av ickemedlemmar samt folk från andra socknar till och med mariehamnare. De uppmanar mig som ”vågar”.

Tidningsläsare i Helsingfors, Österbotten och Sverige understöder banbygget. De tycker att Stornäsets vänner agerar som bortskämda barn som skriker och stampar när de inte får som de vill. En uppmaning till Stornäsets vänner: Ni motarbetar golfbanan, men kan ni då erbjuda arbete åt alla de arbetare som kommer att arbeta på den nya banan?
Tänk på det.

Borghill