DELA

Bynamnet Flaka

I Olle Sjöstrands intressanta beskrivning av bynamnet Flaka, i tidningen Åland den 28.04-20, saknar jag att fångstredskapet ”flak” inte nämns som eventuellt ursprung till bynamnet Flaka.

I beskrivningen över en by i Dalarna antecknades att: ”byn hade goda, men avlägsna flakskogar” och detta skulle även kunna gälla för Flaka i Lemland. Om Lemlands befolkningscentrum under medeltiden låg i närheten av kyrkan och bosättningen ännu inte hade utvecklats i Flaka, är det inte osannolikt att området som nu heter Flaka användes som flakskog, det vill säga skogen där man bedrev fångst med redskapet flak.

Fångstredskapet flak består av ett av rundvirke sammanfogat flak som försett med vikt och gilleranordning, vid utlösning faller ner över bytet och fångar det. För att locka bytesdjuren in under flaket användes säd och ekollon för orre, kål eller morot för hare samt fisk eller kött för rovdjuren.

Historiskt sett var fångst med flak, snara och andra gilleranordningar vanliga jaktmetoder fram tills eldvapnen blev vanliga. När hagelgeväret som laddades med patron under 1800-talet började tillverkas i större skala och blev så billigt att allmogen hade råd med det, upphörde småningom fångsten med gilleranordningar. Numera är fångst av mink och mårdhund vanlig med olika typer av fällor, men fångsten med gilleranordningar är reglerad i jaktlagstiftningen.

Att fångstredskapet flak har använts även på Åland berättade bonden Algot Bengts i Eckerö, Torp, för mig år 1950. Hans förfäder fångade orre med flak på de kala bergen mellan Torp och Storby. Därför är det sannolikt att flakfångst har förekommit även på andra platser i landskapet. Flak användes främst för fångst av orre, men hare, mård och räv var också vanliga byten.

Ekorren som länge varit ett värdefullt pälsdjur kom till Åland så sent att den troligen inte fångades med flak hos oss. I Ryssland och Estland har jag sett olika typer av moderna flak avsedda för varg och lo. Där var flaket försett med vassa spetsar som höll fast och dödade bytet.

Jag önskar att någon forskningsintresserad närmare utreder namnet Flaka, med utgångspunkt från att det kan härstamma från fångstredskapet flak.

JENS HARBERG