DELA

Byggnadsinspektionen och lagen

Senaste ledaren i Nyan fastslår att lagar skall följas inte tolkas, om det vore så lätt. I den verklighet jag lever finns det många som jobbar med att tolka lagar, jurister, domare, politiker och en och annan journalist.
Att just den åländska plan och bygglagen skulle vara så exakt och välskriven att det inte finns tolkningsutrymme måste vara unikt eller så har ledarskribenten fel information. Det finns ingen lag som är så perfekt i praktiken.
Lagar kan tolkas och att läsa en lag kanske inte är så enkelt, personligen har jag läst allt, plan och bygglagen, utskottsbetänkanden, lagtingets stenografiska protokoll samt naturligtvis Landskapsregeringens framställning m.m. Utgående ifrån det materialet kan man konstatera att tolkningsutrymme finns. Man kan således göra rätt på olika sätt.
Så visst har byggnadsmyndigheten för det mesta följt plan- och bygglagen, i dess exakta ordalydelse men man följer inte lagstiftarens anda och mening med lagen, och man har svårt att acceptera svenska underbestämmelser. Så den självstyrelsepolitiska iden om att sno en svensk lag utföll kanske inte så väl och uppföljning av projektet har inte gjorts.

Utlovade vidare anvisningar hur lagen skall användas har inte heller gjorts. Därmed kan man konstatera att lagstiftningsförändringen regering och lagting gjorde för att det skulle bli enklare att bygga fallit platt till marken, för andan och meningen med plan och bygglagen var just det, det skulle bli enklare.
Den allmänna regelhysteri som tar över folks vardag mer och mer är snart på en sådan nivå att många struntar i att ta reda på hur man egentligen borde göra, blanda inte in några myndigheter och fråga inget, det blir bara problem, vanlig jargong ute i verkligheten.
Ett tips till slut om en myndighet eller myndighetsperson säger ”Det strider mot reglerna”, fråga var man kan läsa det, vilken lag , vilken förordning, kräv svar annars vinner dom!
Ingvar Björling