DELA

Bygg vindkraft och biogas, nu

Landskapsregeringen har som sitt huvudnummer i regeringsprogrammet att Åland skall bli hållbart. Åland skall bli hållbart där alla hjälps åt säger regeringen. Näringslivet har hakat på.

Rätt så, men sen tar de kreativa krafterna slut eller går i snigelfart. Utredningar, strategier och utspel ser bra ur men konkreta projekt har gått i stå. Ingenting tyder på att något kommer att hända under denna lagtingsperiod. Fyra förlorade år alltså.

Mitt förslag är att det bildas ett aktiebolag där privata, näringsliv, landskapet och kommunerna blir delägare.

Med hyggliga investeringsstöd från landskapet är det möjligt att Åland blir 100 % självförsörjande av el och att biogasen ersätter en stor del av brännoljan.

Biogasanläggningen skulle förutom att lösa avfallsfrågan för Dahlmans och andra bolag / enskilda ge miljövänligt bränsle för fordon och för en stor del av skärgårdstrafiken.

Det behövs inga långdragna utredningar, strategier, lagstiftningar m.m. Det är bara att börja nu.

Pengar finns hos landskapet, kommunerna, näringsliv och enskilda. Bara det görs rätt prioriteringar. Att prioritera miljön är den enda vägen, både ekonomiskt och överlevadsmässigt.

Enligt min åsikt måste landskapsregeringen vara huvudman för prospektet.

RUNAR KARLSSON (C)

LAGTINGSLEDAMOT