DELA

Bygg ut Ytternäs skola med fyra nya klassrum

Länge har man väntat på en om- och tillbyggnad av Ytternäs skola. Nu är det dags för beslut och ärendet ligger på stadsfullmäktiges bord i nästa vecka. Ett beslut brådskar för att staden skall ha möjlighet att få del av det lagstadgade landskapsstödet för satsningen.
Stadsstyrelsens majoritet (fs, soc och ob) valde att gå inför en mindre tillbyggnad av skolan och förslår detta inför fullmäktige. Jag delar inte deras åsikt utan stöder det förslag om utbyggnad av fyra nya klassrum som även den arbetsgrupp som planerat utbyggnaden talar för.

Staden växer och nya bostadsområden planeras, framförallt i södra Mariehamn. Inom några år kan vi igen vara tvungna till nödlösningar.
Det bör finnas en bättre framförhållning i beslutet och jag uppmanar fullmäktige att välja ett bättre förslag än det som stadsstyrelsen presenterar.
Christian Nordas, ordförande M-lib