DELA

Bygg ut äldreomsorgen!

Som närståendevårdare har jag praktisk erfarenhet av äldreomsorgen och de behov och brister som finns.
Jag vet vilka problem som uppstår då det inte är tillräckligt med platser på äldreboende i vissa kommuner. Jag understöder tankarna om att utveckla hemvården och närståendevården men det måste också finnas möjligheter att flytta till ett äldreboende när det behovet uppstår.
Som systemet nu är uppbyggt vilar en hel del på oss anhöriga. Det minsta man kan begära är att då en person mer än väl uppnått mogen ålder (min mamma är 90 år) så skall möjligheten att få en plats på ett äldreboende inte nödvändigtvis vara knuten till enbart fysiska behov. Det behövs ordentliga tag för att utveckla äldreomsorgen på ett värdigt och humant sätt.

Helena Henriksen (lib)