DELA

Bygg torrdocka på Möckelö

Pommerns bevarande och restaurering väcker, med all rätt, många känslor. I måndags hölls ett synnerligen välbesökt stormöte på Mariehamns stadsbibliotek kring alternativen. Enligt närvarande experter kommer den planerade betongdockan inte att uppfylla de funktioner som utlovats.

Kalkylerna som Pommernkommittén gjort sägs vara bristfälliga och missvisande. Man anser också att fartyget gott kan bogseras till varv i Finland eller Sverige för reparation och inspektion samt att fartyget inte alls är så illa däran som de larmrapporter Pommernkommittén levererat.

Därtill krävs en miljökonsekvensbedömning och tillstånd samt en eventuell stadsplaneändring innan dockan kan upphandlas. Man hävdar också att underhållet kunde ske billigare på varv i till exempel. Åbo.

För oss socialdemokrater är den viktigaste frågan: Hur ska Pommern på bästa sätt bevaras för eftervärlden och göras tillgänglig för besökare? Är det nu liggande förslaget det bästa och mest ekonomiskt försvarbara? Finns det andra modeller, som kunde ge också andra fördelar?

Vi tycker att den framförda kritiken är rimlig och att det ännu är befogat att titta på andra möjligheter. Den föreslagna lösningen är dyr och dess ändamålsenlighet omdiskuterad.

Vi anser att möjligheten att bygga en torrdocka för åländska behov på landskapets mark i Möckelö bör undersökas. Tanken är inte ny, det finns tidigare planer att damma av. Landskapet har flera skärgårdsfärjor som kräver underhåll. Att skaffa sig expertis inom bevarandet av äldre fartyg kunde därtill leda till nya affärsmöjligheter. Ett sådant projekt är väl värt att räkna på som ett alternativ.

De pengar landskapet reserverat för Pommern (5 miljoner euro) kunde användas på ett sätt som kunde ge en bredare nytta både för staden och landskapet som helhet.

Pommern kunde med lätthet bogseras över viken till ett varv på Möckelö, och de planer sjöfartsmuseet har på kunskapsbevarande och utveckling kunde ändå realiseras.

Att bedriva varvsverksamhet utanför en av Ålands bästa restauranger och Sjöfartsmuseet är förenat med stora problem. Att byta ut 15 ton plåt görs inte tyst och försiktigt utan kräver lyftkranar och ger buller och störningar.

Staden kunde mycket väl satsa på ett årligt underhåll av Pommern vid varvet på Möckelö, samt försköna området kring Pommern. Ligger Pommern i sitt rätta element på sin nuvarande plats hindrar det inte att sjöfartsmuseet fortsätter att utveckla sitt koncept kring en helhetslösning.

Vi menar att upphandlingen av betongdockan bör avbrytas medan dessa frågor utreds och vi anser det nödvändigt att ärendet förs till fullmäktige, eftersom projektet ändrat väsentligt efter fullmäktiges godkännande. Vi vill att en utredning görs om huruvida en torrdocka kan byggas på Möckelö som både kan serva Pommern, den åländska färjflottan och andra potentiella kunder.

Ålands socialdemokrater

Sara Kemetter

Camilla Gunell

Nina Fellman

Carina Aaltonen

Tony Wikström

Igge Holmberg

Barbro Sundback

Jessy Eckerman