DELA

Bygg Strandnäs dagis nu

Det länge planerade dagisbygget i Strandnäs har fått tummen ner av stadsstyrelsens majoritet. Stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman vill skjuta projektet på framtiden. Ett dåligt förslag. Det finns inget som tyder på att byggkostnaderna drastiskt skulle gå ner inom en rimlig framtid. Att pruta på projekten är alltid riskfyllt. Långsiktigt blir det dyrt att bygga billigare än planerat.

Ta Övernäs skola som exempel. Glöm inte Mariebad och Islandia som prutade ner projekten så att större tävlingar och turneringar samtidigt blev omöjliga. Där rykte en hel del intäkter och samhällsnytta.

Staden har upphandlat en kostnadsberäkning av företaget Bengt Dahlgren för projektet i Strandnäs. Kostnadsberäkningen är gjord i november 2020. Då var pandemin var som värst. Ingen lätt uppgift att göra en realistisk kostnadsberäkning vid den tidpunkten. I Dahlgrens papper påpekas att kalkylen inte marknadsanpassats. Kalkylen bygger på schabloner och har inte någon övertygande verklighetsförankring. De dryga 4 miljoner som Dahlgren grundar sin kalkyl på är således inte särskilt trovärdig. När priserna på byggmaterial började stiga bland annat som en följd av kriget i Ukraina är det klart att kalkylen från 2020 inte höll. Den 50 procentiga kostnadshöjningen beror i hög grad på svagheter i underlaget för kostnadsberäkningen och tillkommande prishöjningar.

Frågan är således om anbudet på cirka 6 miljoner euro de facto är för dyrt? Om stadsstyrelsens majoritet tror att investeringen blir billigare genom att vänta lever de i en annan ekonomisk verklighet än vi socialdemokrater. I den socialdemokratiska fullmäktigegruppen stöder vi Henrik Löthmans och Nina Fellmans förslag att bygga i Strandnäs. Att bygga för dagis- och skolbarn måste vara en av samhällets viktigaste investeringar för framtiden.

Stadens ekonomi är trots allt som påstås solid och stark. Pandemin blev inte den ekonomiska katastrof som stadsledningen förutspådde. Bokslutet år 2020 blev plus 5,7 miljoner euro mot ett budgetresultat på minus 200 000 euro. År 2021 antogs en budget med ett prognosticerat minusresultat på 5,7 miljoner. Verkligheten resulterade i ett plus på 130 000. År 2022 visar de första kvartalsrapporterna högre skatteintäkter än budget-erat.

Tack vare lönsamma företag och ett snabbt förbättrat sysselsättningsläge har stadens ekonomi klarat sig utmärkt under pandemiåren. Detta märks också i budgetbalansens ackumulerade överskott. År 2020 uppgick överskottet till 48 miljoner och 2021 hade det stigit till 53 miljoner. Mot denna ekonomiska bakgrund är det klart att staden ska bygga både dagis och annat som planerats i Strandnäs. Bra dagis och bra skolor är en viktig faktor för att attrahera familjer att flytta till Mariehamn. De många spännande investeringar som är på gång i stadskärnan visar på en stark vilja att investera i staden.

Mariehamn ska bygga i Strandnäs enligt planerna. Långsiktighet och kvalitet betalar sig alltid i längden.

Barbro Sundback

Kalle Fogelström

Jessy Eckerman

Camilla Gunell

Sara Kemetter

Kristina Dzene

Susanne Vävare

Ulla Andersson

Dexter Mäkelä

Kaveh Bahar

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp