DELA

Bygg Strandnäs daghem nu

Trycket på barnomsorgsplatser är i dagsläget hårt, särskilt i norra stan. Från augusti 2022 började den nya subjektiva rätten till barnomsorg på heltid att gälla för alla. Jag påtalade inför hela stadsfullmäktige att denna rättighet kommer att utnyttjas för fullt men det var få som lyssnade. Det är ju personalen och tjänstemän som ser att behovet av platser har stigit kraftigt. Det kan hända att man måste förtäta och sätta fler barn i grupperna med extra personal och börja använda andra utrymmen, som till exempel gymnastiksalar.

I maj förra året 2022 bestämde majoriteten i stadsfullmäktige att skjuta upp daghemsbygget i Strandnäs ett år. Vissa trodde att det blir en prissvängning för materialkostnader fast experter inom fastighetsbranschen tyckte helt annorlunda.

Och vad har vi åstadkommit efter ett års väntan? Inte har det väl blivit billigare att bygga däremot har frustation bland personalen kontinuerligt ökat.

Det kom ett önskemål från stadsledningen att undersöka St. Mårtens gård som daghemsalternativ. Efter noggrann planering och undersökning konstaterades det dock att bygget kräver enorma renoveringar som inte alls blir billigare än att bygga nytt daghem. Tvärtom krävs sådana insatser och underhåll som blir dyrare i längden. I mars 2023 föreslog bildningsnämnden att staden ska gå vidare med en nybyggnation av Strandnäs daghem. Det har gått två månader sedan dess. Stadsledningen har inte ännu givit oss svar på hur de brådskande behoven av utrymmen ska lösas.

Det är vi politiker som har beslutat att ge en bra service åt våra invånare och att inte göra barngrupperna större, för att det är bäst för barnen. Vi vill ha kvalitet i barnomsorgen och skolorna. Att välja bort byggandet av daghemmet i Strandnäs kan bli smärtsamt och dyrt efter några år. Bygg Strandnäs daghem nu!

KRISTINE DZENE (S)

Ledamot i bildningsnämnden och stadsfullmäktige