DELA

Bygg om Övernäs skola nu !

Mariehamns socialdemokrater oroar sig för att staden än en gång skjuter upp Övernäs skolas om- och tillbyggnad. Högstadiet byggdes som ett provisorium år 1975. Lärare och elever har under många år lovats en ny och modern skola.
I augusti år 2006 tillsattes en kommitté som hade till uppgift att ta fram en plan och skisser för en skola i Övernäs omfattande årskurserna 1 till 9. Kommittén leddes av Anneli Karlberg och övriga medlemmar var Lotta Wickström-Johansson, Harry Karlsson och Dan Engblom.

Kommittén presenterade en mellanrapport ett år senare i augusti 2007 och senare samma höst presenterade kommittén förslaget ”Ströget”. I slutrapporten säger kommittén så här:” Förslaget har lyckats skapa ett kulturens, kunskapens och idrottens levande gemenskap som öppnar sig för allmänheten från morgon till kväll”. Enligt kommitténs tidplan skulle byggstarten ske våren 2009 och inflyttningen hösten 2010 ”.
Idag skriver vi våren 2011 och ännu har stadsfullmäktige inte godkänt några skissritningar eller givit grönt ljus för projektet ”Ströget”. Istället börjar tjänstemän och politiker på hög nivå hala och dra projektet än en gång i långbänk. I stadens ekonomiplan finns investeringen insatt åren 2012-2013.

Mariehamns socialdemokrater försökte stoppa förhalningen och föreslog torsdagen den 14 april att staden ska gå in för att bygga om och till Övernäs skola enligt förslaget Ströget . Mindre avvikelser kan givetvis göras från projektet men i stort ska kommitténs förslag ligga till grund för den fortsatta beredningen.
I fjorton år har Övernäs skolas lärare och personal väntat på en modernisering och anpassning av sina utrymmen. Nu är det dags att fatta beslut och gå vidare med projektet. Vi vill ha en modern skola i centrum som bidrar till att också barnfamiljer fortsättningsvis ska flyttat till och bo i innerstaden. Det är dags att bygga om och till Övernäs skola.
Mariehamn den 18 april 2010
Barbro Sundback (S)
Sara Kemetter (S)
Ann Eriksson (S)
Oleg Kassianov (S)
Kaveh Bahar (S)
Karin Lindbom (S)
Linda Söderström (S)
Karl-Johan Fogelström (S)
Michael Gunell (S)
Siv Hallbäck (S)