Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Bygg för kulturen utan skryt!

Det är svårt att säkert avgöra om Runa-Lisa Jansson med skrytbygge menar mitt förslag att skapa Ålands kulturinstitut, men för säkerhets skull vill jag klargöra ett par saker.

Factfulness. Vill man skapa ÅKI så behövs det lokaler för verksamheterna men inget skrytbygge. Vi behöver titta på vad som är fakta. Ålands musikinstitut finns reda på tre adresser. Tillkommer till exempel teater och konst så behövs åtminstone ett om inte två ställen till som skall hyras. Det blir i förlängning både dyrt och väldigt opraktiskt.

Att administrera en verksamhet som är utspridd på tre adresser är redan det ett nog så utmanande jobb med att hålla ihop organisationen, då kan jag bara gissa hur det skulle bli med fem. Det säger jag utgående från egen erfarenhet (11 år som rektor på ÅMI).

Den fråga som jag skulle vilja ha svar på är:

Skall jag förstå Runa-Lisa Jansson så att det är en dålig idé att satsa på hållbar utveckling för våra barn och ungdomar och om svaret är ja, så i så fall varför?

Björn Blomqvist, (C)