DELA

Bygg fler cykelbanor

Socialdemokraterna i Jomala jobbar för trygga skolvägar och en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i kommunen. Vi vill göra det möjligt för barn, ungdomar och vuxna att röra sig på ett tryggt, säkert och miljövänligt sätt i hela kommunen. En cykelbana bör byggas under nya Godbyvägen (planskild korsning).
Vi behöver också gång- och cykelvägar längs Jomalarakan, vid Kalmarnäs och längs Hammarlandsvägen från Kungsö till Svibybron samt till och från kommunens skolor och daghem.

Det är nyttigt att gå, springa och cykla. Det ger frisk luft och bra kondition. Om man kan ta cykeln i stället för bilen så är det bra för miljön och bidrar till mindre koldioxidutsläpp. Men det skall vara tryggt och säkert att röra sig längs våra vägar.
Att bygga ut gång- och cykelvägnätet är ett långsiktigt arbete som måste börja nu.
Socialdemokraterna i Jomala