DELA

Bygg daghem i trä

Kraftiga åtgärder mot klimatförändringen är nu högaktuella och extremt nödvändiga.

Våra åländska skogar bjuder på ett gyllene tillfället att binda koldioxid.

Världsomfattande står byggandet och byggmaterial för 11 % av de totala växthusgasutsläppen, hela den byggda miljön för en tredjedel. Cementindustrin orsakar 8 % och stålindustrin 5 % av de globala utsläppen. Bygger man en våningshus av trä, är koldioxidavtryck vid byggandet 40 % och räknat för hela livslängden 10-40 % lägre en motsvarande hus i betong.

Träbyggnader kan lagra 100-300 kilo koldioxid per kvadrat. I jämförelse motsvarar en av våra egnahemshus av trä 10 års körande med en personbil! Som bäst kan lagrat kol hållas borta från atmosfären flera århundraden. Enbart energieffektiva hus lyckas inte med att sänka koldioxidutsläppen, ty en stor del av utsläppen sker under byggandet. Allt detta förutsätter förstås att skogsbruket är hållbart.

Till Mariehamns stadsfullmäktige lämnades in tre motioner angående framtida husbyggen av trä; varsin motion av liberalerna, moderata och socialdemokraterna. Sammanlagt hade 20 ledamöter undertecknat motionerna, alltså en stor majoritet.

Motionerna bereddes förtjänstfullt av stadsarkitekten och godkändes av stadsutvecklingsnämnden (SUN). Också stadsfullmäktige fastställde beredningen enhälligt. Meningen var sedan att stadsstyrelsen skulle sätta en arbetsgrupp för att planera direktiv för att främja byggandet av tre, såväl offentligt som privat, i Mariehamn. Flera svenska städer har fina direktiv, till en viss del bindande och som rekommendationer. Sedan har det inte mycket hörts om vår arbetsgrupp i staden?

På Åland har vi fin skogsbruk med hållbara metoder, kunniga byggare och arkitekter som kan rita hus av trä av alla slag, även våningshus, affärshus och offentliga byggnader.

På tisdag är bygget av daghem i Strandnäs, som ersätter de rivna lärarbostäderna, på nämndbehandling. Arkitektkonsults skissritningar ska tas till behandling.

Man hoppas verkligen att politikerna tar sitt ansvar och är nu beredda att ta beslut för träbygge. Staden kan här också ge ett gott exempel. Svårare än det är det inte, gällande rätt beslut inför klimathotet.

RAULI LEHTINEN (HI)