DELA

Bygg boende för äldre i Tusenskönan

Ett hjärtligt tack till Mariehamns Pensionärsförening och Äldrerådet för att det på torsdag ordnas ett diskussionstillfälle om hur vi pensionärer vill ha det.

Vi är grupp pensionärer som ofta diskuterar pensionärernas situation i stan. Livslängden kan idag vara upp 90 – 95 år och boendefrågan är det allra väsentligaste. Det vi efterlyser är ett central boende för pensionärer mellan 70 – 85 år. Ett centralt boende är pensionärernas bidrag till att koldioxidutsläppen minskar. Man behöver inte ha bil utan har nära till post, bank, apotek, matställen och mataffärer.

Om det planerade bostadsområdet vid Östra utfarten, där även ett boende för pensionärer planerats, inte förverkligas inom en snar framtid är det av största vikt att söka andra alternativ.

Vi i gruppen och många andra pensionärer föreslår tomten Tusensköna mitt i stan. Den besöks inte i den utsträckning som det var tänkt, kanske beroende på att stranden vid Östra Utfarten ligger på bara cirka 200 meters avstånd.

Det finns redan fullt beboeliga våningshus i Mariehamn byggda på 50 – 60 talet som på den tiden inte planerats för hiss. För de äldre boende, ofta ett par som bott länge i dessa hus, skulle det vara viktigt att staden installerar stolhissar/plattformshiss.

En stolhiss, tre trappor upp som betjänar kanske två äldre, kostar cirka 13 000 euro, eller 7 500 per pensionär. Medel till stolhissar beviljar staden i egnahemshus. Det är väl inte avgörande var man bor i staden, egnahemshus eller våningshus?

Det är livskvalitét att få bo hemma så länge som möjligt. Hemvården och hemsjukvården får vi vara mycket tacksamma för.

För pensionärer 90 – 95 åringar är instutitionsvård mycket bra. Vår önskan är att staden beviljar tillräckliga medel för Trobergshemmet så att vården blir så bra som möjligt.

Vi har även några andra förslag.

Trygghetslarm kostar 30 euro per månad. För många ensamstående äldre är det en för hög kostnad och väljer därför bort denna trygghet. Avgiften borde vara 0. Sjukkostnader och efterföljande vård för t.ex ett benbrott kostar mycket mera.

Det kunde även finnas en smygfil till bokningen vid sjukhuset. Många äldre upplever det tungt att sitta och vänta i kön till bokningen vid ÅHS. Med dagens teknik borde det vara en småsak att ändra på systemet.

Underhållning med sång och musik, litteratur, meningsfulla och trevliga möten och utfärder kunde hållas upp till två – tre tillfällen under en vecka.

I vår grupp understöder vi tillfullo Leif Janssons artiklar i pressen om pensionärernas pensioner och hoppas att ärendet gått vidare.

Vi är en åldersgrupp som varit nöjda och glada med det vi får, men det här är med tanke på framtiden.

FOLKHÄLSANS GÅ-GRUPP