DELA

Bygg Ab borde fått jobbet

Hamnnämndens borgerliga majoritet har förkastat Bygg Ab:s rättelseyrkande angående upphandlingen av ett kajbygge i Västerhamn. Beslutet är obegripligt eftersom Bygg Ab:s anbud är 466.000 euro billigare, företaget har tidigare utfört arbeten i hamnen och dessutom intygar att man kan utföra det aktuella projektet inom utsatt tid. Att gynna ett utomåländskt anbud framom ett konkurrenskraftigare åländskt är politiskt oansvarigt. Ur samhällsekonomisk synvinkel är det viktigt att åländska skattepengar används för att sysselsätta åländska arbetare och företag framom icke-åländska. Det är inte lokalpatriotism. Det är sunt ekonomiskt tänkande.

Hela upphandlingen är ett exempel på brist på ansvarsfullt politiskt och ekonomiskt handlande. I samband med behandlingen av nästa års stadsbudget föreslog vi socialdemokrater ändringar i socialbudgeten för 275.000 euro. Hade beloppet godkänts skulle Örnen fortfarande finnas, inget litet dagis behöver stängas, tillräckligt med personal inom barn- och äldreomsorgen skulle tryggas och maxavgiften inom barnomsorgen skulle inte höjas. Allt detta röstade en enig borgerlig majoritet ned med motiveringen att stadens ekonomi är så dålig, tiderna blir bara sämre och alla måste spara.

Samma borgerliga majoritet har råd att i hamnen slösa bort en halv miljon euro. Dit försvann alla de tunga inbesparingarna inom socialbudgeten. Det är dags att genomskåda majoritetens inkonsekventa politik. Enligt den politiken finns inte tillräckligt med pengar för barn- och äldreomsorgen medan en halv miljon hit eller dit i hamnen för att skyla över en misslyckad upphandling går lätt att spotta upp. Heder åt mina partikolleger Guido Holmberg och Ulla Andersson som tog sitt politiska och ekonomiska ansvar. Ni gjorde det enda rätta och det ska ni ha ett stort erkännande för.
Barbro Sundback (S)