DELA

Butiksstöd även till landsbygden

För att hålla våra samhällen levande behövs olika sorters service. Bland annat är närheten till en lokalbutik viktig och lika viktigt är att kunderna stöder butiken genom sina inköp. Jag vill till och med gå så långt att butiken är en av de viktigare servicepunkterna på nära håll för att hålla bysamhällen levande och skapa vi anda i regionen. Butiken besöks flera gånger i veckan och är även viktig ur en social utgångspunkt, de personliga mötenas arena.

I budgetdebatten i höstas förde jag fram behovet av att stödja närbutikerna och då tänkte jag främst på närbutikerna i Geta och i Lumparland som är de med relativt långa avstånd till närmaste butiksservice. Med den nu kommande kommunreformen är det av stor vikt att landskapsregeringen ger dessa samhällen och dess butiker stöd för sin verksamhet och närservice.

Antalet glesbygdsbutiker främst på landet har minskat till antalet i stora tal under de senaste 50 åren, trenden har gått fort och behöver bromsas upp innan alla är borta.

Vi kan nu läsa om ett försök i Finland, där regeringen ämnar stöda glesbygdsbutikerna. Trenden har pågått under många år, att lokalbutikerna på landsbygden har stängts. Denna trend har också synts i Sverige där man också har ett stödsystem för glesbygdsbutikerna. Nu vill man bromsa denna trend, för att hålla landskapen öppna.

Jag vill att man på näringsavdelningen återigen tittar på möjligheten att ge butiksstöd till de mindre, men viktiga, närbutikerna på landet. Ger dem lite mer kraft genom ett butiksstöd. Detta skall vara ett tillägg till det nuvarande stödsystemet, alltså öka beloppet så det inte påverkar de viktiga skärgårdsbutiksstöden.

Det behöver finnas människor för att hålla hela Åland levande och öppet.

MIKAEL STAFFAS
TIDIGARE LOKALBUTIKSÄGARE

LIBERALERNA

<”Byline tfn”>