DELA

Bussavgift mest rättvist

Åsubs enkätundersökning “Bussiga stan? (2002:9)” visar ganska tydligt att många av dom som åker med stadsbussen sedan den blev avgiftsfri gör det istället för att promenera eller cykla. Undersökningen har ett par allvarliga brister (ur miljösynpunkt) eftersom den inte återger ifall dom som uppger att dom skulle ha åkt bil inte samtidigt uppger om dom skulle ha samåkt eller kört bilen helt ensamma. Då 65 procent av de svarande uppgav att dom inte ens har körkort så kan man väl anta att dom skulle ha samåkt. Dessutom finns ingen information hur mycket fordonstrafiken minskat i staden.

Det tål att upprepas att den avgiftsfria bussen kostar skattebetalarna 500.000 euro/år!
Min åsikt är att det borde införas en avgift för bussåkandet igen eftersom det är rättvisare att den som åker med bussen betalar mer än den som inte åker alls. Jag tycker inte att miljövinsten motsvarar det man kan förvänta sig av pengarna utan anser att man istället bör satsa bl.a. på att skapa incitament som gör att folk väljer att cykla, promenera och/eller skaffa miljövänligare bilar och köra med miljövänligare bränslen.
Petri Carlsson 549 (fs)
http://petricarlsson.wordpress.com