DELA

Buss och Edlagården

De boende på Edlagården har sedan bussrutterna ändras blivit förbisedda genom att bussen numera går uppe på skillnadsgatan, en rätt brant backe för äldre ben att gå uppför. Tidigare gjorde bussen en invikning längs med Mariegatan till en busshållplats utanför Edlagården.

Om vi menar allvar med att människor ska kunna bo hemma så länge som möjligt måste vi göra det möjligt för dem att röra sig i samhället utan alltför stora besvär.

Därför har socialdemokraterna initierat ett initiativ till Stadsstyrelsen via socialnämnden att bussen borde gå svänga in till Mariegatan och stanna på gamla hållplatsen utanför gården så att de äldre har möjlighet att komma till affärer så länge de vill och kan.

Socialdemokrater säger inte bara att vi bryr oss om äldre och svaga, vi visar det i omröstningar också. Ge oss en klart mandat att göra Mariehamn lite tryggare, lite bättre. Rösta på en socialdemokrat för ett bättre liv helt enkelt.

Igge Holmberg (S)