DELA

Budgeten tryggar välfärden trots år av lågkonjunktur

Landskapsregeringen har nu presenterat den budget som skall styra den offentliga ekonomin i det åländska samhället 2010. Detta i skenet av att världen står inför sin största ekonomiska svacka i historiskt perspektiv.
Lågkonjunkturen drabbar även Åland som står inför stora och oväntade åtstramningar under de närmaste åren.
Den liberala lagtingsgruppen noterar med tillfredsställelse att landskapsregeringen ansvarsfullt och och framsynt gått in för att fortsättningsvis trygga välfärden och sysselsättningen. Kärnverksamheten, främst vård, omsorg och utbildning berörs så skonsamt som möjligt. I stället görs större neddragningar och strukturomvandlingar inom andra områden.

Jämfört med omkringliggande regioner, främst Sverige och Finland, har vi trots lågkonjunkturen fortfarande en hög levnadsstandard vilket vi arbetar för också i framtiden.
Landskapet har gått in för att undvika upplåning och i stället använda egna likvida medel så långt det är möjligt. Också detta innebär en trygghet inför de kommande åren.
Lagtingsgruppen anser att regeringen har gjort ett gott arbete med tanke på den tidspress och de enorma sparkrav som landskapet stått inför.
Landskapets inkomster har sjunkit med 28 procent jämfört med 2008, dvs sammanlagt med 110 miljoner euro under åren 2009-2010 vilket är betydligt mera än t.ex. hela ÅHS årsbudget som ligger på 79 miljoner euro.

Liberala lagtingsgruppen