DELA

Budget i balans tryggar välfärd

I en insändare rubricerad ”Vilken rejäl kullerbytta!” tar Viveka Eriksson (lib) upp sjukostnadsavdraget och tandvården. Det är mycket ”sosse” i insändaren och den slutar med att Eriksson konstaterar att liberalerna håller fast vid sjukostnadsavdraget och önskar att servicesedlar införs för att gynna privata alternativ inom vård och omsorgssektorn.
Jag diskuterar gärna dessa frågor och hoppas att den fortsatta diskussionen kan föras på ett sakligt sätt. Om det ska vara möjligt tror jag att vi måste inse att socialdemokraterna och liberalerna har olika uppfattning om målet med allmän tandvård och hur den ska finansieras.
Tandvården på Åland är idag inte tillgänglig för alla på grund av att de privata alternativen är för dyra. Både östan och västanhavs om oss har man infört ekonomiska stödsystem för att göra det möjligt för alla att oberoende inkomster få tillgång till tandvård. Systemen är olika och det finns olika åsikter om de fungerar optimalt. Men både i Finland och Sverige har man politiskt slagit fast att samhället har ett ansvar att säkra allas rätt till tandvård.
Socialdemokraterna har länge ansett att ålänningarna ska ha motsvarande rättighet. Att en del andra partier har varit eller är tveksamma är mera förvånande eftersom alla säger sig omhulda den nordiska välfärdsmodellen. Ska inte den omfatta tandvård?
Att den nuvarande regeringen inte kommit längre i frågan beror allra mest på ekonomiska skäl. Den förra regeringen lyckades inte få landskapets ekonomi i balans. För att åstadkomma detta måste regeringen Camilla Gunell minska landskapets årliga driftskostnader med cirka 10 miljoner euro. Lyckas vi med det kommer vi inom denna mandatperiod inte mera att leva över våra tillgångar.
Under mandatperioden är regeringspartierna inställda på att vi till och med ska nå ett visst överskott årligen 2014 och 2015. Budget i balans är det viktigaste sättet att trygga välfärden och skapa utrymme för reformer som t.ex. allmän tandvård.

Liberalerna tycks anse att sjukkostnadsavdraget som det nu är utformat är bra. Det gör inte socialdemokraterna. Eftersom det inte finns något tak för avdraget gynnar det personer som har råd att köpa privata vård- och omsorgstjänster. Det förutsätter med andra ord att man har pengar att lägga ut för att sedan få en del tillbaka i form av skatteåterbäring.
Alla har inte det. Alla som inte har råd att gå till privat tandvård. Ändå ska den gruppen över kommunens budget vara med och betala tillbaka skattemedel till personer som har råd att köpa privata tandvård och andra vårdtjänster. Är ett sådant system socialt rättvist enligt liberalerna ?
När sjukostnadsavdraget tas bort uppstår allvarliga problem för alla de som har höga sjukkostnader i relation till sina inkomster. Därför måste vi se till att det skapas ett nytt system som beaktar just detta. Diskussionerna är redan igång hur ett sådant system kan utformas. Min uppfattning är att man i detta sammanhang borde ta hänsyn till de uppgifter vi har om den relativa fattigdomen på Åland.
Många goda inlägg har kommit från organisationer och enskilda som har goda insikter i konsekvenserna av att sjukkostnadsavdraget slopas. Kunskaper som givetvis ska beaktas. Med saklighet och respektfullhet för olika intressen i denna fråga är jag övertygad om att vi kan skapa något som är bättre än nuvarande system.
Barbro Sundback (S)