DELA

Bryr sig EU om barn?

Inför EU-parlamentsvalet uppmanar Rädda Barnen på Åland alla kandidater att fundera över barnens situation i Europa. Vi ser fram emot att höra hur ni kommer att arbeta för att stärka barns rättigheter och delaktighet om ni blir invalda.
Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot Europas barn. Andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet i Europa ökade med en miljon år 2008-2012. Krisen har också påverkat utbildningsmöjligheter, tillgång till hälso- och sjukvård, bostadsförhållanden och trygghetsfrågor. Enligt EU:s egen statistik riskerar nära 27 miljoner barn i dagens Europa att växa upp i fattigdom eller i socialt utsatt position. Barnfattigdom måste bekämpas strukturellt, utifrån ett barnrättsperspektiv och på ett sätt där barn har möjlighet att vara med och identifiera lösningar och väg framåt.

Bland särskilt utsatta grupper är romska barn och familjer. Många romer utsätts för systematisk diskriminering inom EU:s medlemsländer. Vi ser dessutom med oro ett EU där nationalistiska, nazistiska och fascistiska partier breder ut sig.
Också människohandel är ett problem inom EU. Barn från fattigare områden inom unionen kidnappas eller luras iväg för att säljas som arbetskraft eller sexslavar i de rikare områdena. Rädda Barnen på Åland stöder förebyggande verksamhet för barn i riskgrupper i Litauen, men för att stoppa människohandeln måste rättsväsendet komma åt människohandlarna och efterfrågan på barn upphöra.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som jobbar för att alla barn ska ha tillgång till de rättigheter som fastslås i FN:s konvention om barnets rättigheter. Samtliga medlemsländer i EU är folkrättsligt bundna att förverkliga konventionen och är skyldiga att ge barn skydd samt del av de ekonomiska resurserna. Rättigheterna gäller alla barn under 18 år, oavsett medborgarskap.
Genom rapporten ”Child Poverty and Social Exclusion in Europe” vill Rädda Barnen lyfta frågan om utsatta barns situation i EU:s 28 medlemsstater, samt Island, Norge och Schweiz. Rapporten ger en fördjupad förståelse för vad det innebär att växa upp i ekonomisk utsatthet och rekommendationer för beslutsfattare både på EU-nivå och hemmaplan. Den är ett bra underlag i ert framtida EU-arbete.
Styrelsen för Rädda Barnen på Åland r.f.
Petra Brunila, ordförande
Monica von Frenckell
Antti Eriksson
Camilla Häggblom
Johanna Lang
Cia Numelin
Vilija Smeds
Johanna Sporre Karlsson
Camilla Wiklund