DELA

Bromsa inte Pommernprojektet!

Vi vill visa vårt stöd och tacka museichef Hanna Hagmark- Cooper för hennes tydliga beskrivning av varför projektet med dockbygget är så viktigt för Pommerns framtida bevarande.

Om vi bortser från motståndarnas förenklingar och populistiska utspel så kvarstår frågorna:

Skall Pommern underhållas och bevaras i originalskick i tryggast möjliga omgivning? Skall fartyget skötas av folk med kunskap om musealt bevarande? Skall det göras nu, när den politiska och ekonomiska viljan finns? Eller skall vi låta tiden gå i tron att allt skall förbli som det varit, och sedan låta kommande generationer bära ansvaret.

Pommern kommer fortsättningsvis att flyta i Västra hamnens vatten, men nu omgiven av en diskret, skyddande kaj. På bottnen under fartyget kommer att finnas en platta att ställa fartyget på, för dockning och underhåll i lugn takt och i egen regi. Dockbotten och dess sidor kommer också att hindra fartyget från att kantra om det värsta skulle inträffa och fartyget sprang läck. Ett brolock byggs så att besökare kan se fartyget ur alla vinklar, också på riktigt nära håll. En verkstadsbyggnad uppförs så att yrkesmän och volontärer bättre skall kunna sköta fartyget. Segelfartyg från hela världen kan lägga till vid kajen utanpå och därmed bidra till att befästa Pommerns status internationellt. Ombord skapas en unik besöksupplevelse som kommer att bevara kunskapen om och intresset för fartyget i framtiden.

Vi är den sista generationen som har haft direktkontakt med dem som seglade dessa fartyg. Kommande generationer kanske inte har samma emotionella band till Pommern. Men vi tror inte att de skulle förlåta oss om vi inte tog vårt ansvar idag, utan istället tvingade dem att bygga om eller i värsta fall bärga vraket av henne.

Besluten är tagna. Ett unikt samarbete mellan det allmänna och näringslivet har lagt grunden till ett tryggt bevarande av vår klenod.

Heder åt Ebbe Fallström som, efter att ha satt sig in i alla fakta, hade modet att offentligt ändra ståndpunkt. Vi vädjar till er som fortfarande inte vill acceptera detta. Projektet går inte att stoppa, men ni kan åsamka Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum stor ekonomisk skada om ni försöker bromsa processen. I värsta fall kan näringslivet och enskilda som lovat ställa upp ekonomiskt dra sig ur.

Om luften går ur projektet nu får det oöverskådliga konsekvenser för muséet. Framför allt kan det komma att hota Pommerns framtid som världens enda segelfartyg i sitt slag, bevarat och underhållet i originalskick.

Henrik Karlsson och Allan Palmer.

Vi har båda jobbat på museifartyget i unga år. Vi har sedan dess arbetat med segelfartyg i hela vårt liv, både professionellt och ideellt. Vi sitter båda i styrelserna för Ålands Nautical Club, Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum och Ålands Kap Hornförening.