DELA

Broddar till vår hjälp i halt väder

I dessa ”halktider” med varannandags väder är risken för olyckor överhängande. Människor halkar fram på frysta vägbanor och akuten och vården får i större utsträckning ta hand om personer som ramlat och skadat sig.
Vanliga skador är hjärnskakning, lårbensbrott, bruten fot- eller handled. Speciellt bland äldre är fallolyckor ett stort problem som inte bara är smärtsamt utan som också kan vara invalidiserande med bestående men. Samhällsekonomiskt kostar fall- och halkolyckorna ansenliga summor.
För vården, FPA, försäkringsbolagen, samhället i dess helhet, är det intressant att minimera halkolyckorna. En förebyggande åtgärd är att allt fler människor som rör sig till fots använder broddar.

Det kan tyckas
att det är var och ens ansvar att utrusta sig med broddar men tyvärr är det allt för få som tagit hjälpmedlet i bruk. Därför borde samhällsinstitutioner göra gemensam sak och på olika sätt uppmuntra ett ökat användande av broddar.
Genom informationskampanjer och t.ex. genom att samhället genom sin verksamhet på Gullåsen förmedlar tjänsten så som sker när det gäller andra hjälpmedel. Ytterligare ett alternativ är att göra gemensam sak kommuner, landskapsregeringen, försäkringsbolagen samt tredje sektorn och sponsorera broddar till våra äldre.
Till att börja med uppmanar vi landskapsregeringen att initiera en kampanj för ett ökat användande av broddar i halkigt väder, som ett led i det förebyggande folkhälsoarbetet.
Liberala lagtingsgruppen