DELA

Broar istället för murar- tycker Emmaus-Finland

Emmausrörelsen tror varken på murar eller gränser utan på solidaritet och mänsklighet konstaterade Emmaus Finland på sitt årliga sommarmöte i Mariehamn 14-15 augusti.

Emmaus gruppernas takorganisation Emmaus International har redan i många år arbetat för fri rörlighet, för att förverkliga paragraf 13 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna: Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.

Idag ser vi varje dag i tv, tidningar och på sociala medier följderna av den restriktiva och stränga flyktingpolitik som sedan länge bedrivits bland annat i EU. Vi ser barn som bor på stränder i länderna kring Medelhavet, barn som flyr kriget i Syrien och ibland bilder av barn som i hela sitt liv bott i flyktingläger – hälften av alla 60 miljoner flyktingar är just barn. Många av dessa miljoner människor har flytt undan krig inom sitt eget land, andra har flytt till grannländer och förhållandevis få kommer ända till Europa. Till Finland räknar man att 15 000 asylsökande kommer i år.

Lösningen på den här katastrofen vi nu bevittnar och redan länge varit vittne till, är inte att stänga gränserna. Den politiken ser vi följderna av idag. Alternativet måste vara att öppna gränser och ta emot de hjälpbehövande.

Under Emmaus Finlands möte diskuterade vi även Finlands regerings beslut att minska biståndsbudgeten med över 40 procent. Vi oroas över de allvarliga konsekvenser detta beslut får för människor och organisationer som redan lever under mycket svåra förhållanden.

På mötet behandlades också de gemensamma biståndsprojekten: att bygga och driva en återvinningscentral i Lima i Peru samt att samarbeta med en Emmausgrupp i Togo som huvudsakligen arbetar med och för unga kvinnor som ett led i att stoppa trafficking och emigration. Vi fick också information om läget i Västsahara, den sista kolonin i Afrika. Mötet avslutades med information om lokalt hållbarhetsarbete på Åland.

Emmausgrupperna i Finland arbetar vidare. Idag mer än någonsin behövs solidaritetsorganisationer som är oberoende av statliga biståndspengar, organisationer som Emmaus. Välkommen med i vår verksamhet.

Carina Aaltonen,
ordförande för Emmaus Finland

Margherita Zilliacus, ledamot i Emmaus
International