DELA

Bro till Gripö utsiktslös satsning på kortrutt

”Landskapsregeringen har bedrivit färjtrafik mellan Föglö och fasta Åland i 60 år, och oavsett hur befolkningsstrukturen utvecklas och teknikutvecklingen framskrider lär man göra detta i minst 50 år till. Därför är det logiskt att förkorta det 8,6 sjömil långa färjpasset mellan Svinö och Degerby med en tredjedel till en beräknad kostnad av 26 miljoner euro.”

Det säger infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) enligt en artikel i Ålandstidningen den 7 augusti.

Ministern medger att satsningen på en bro över sundet från Degerö till Gripö är ett stort ingrepp i naturen…

”Men jag tror att de flesta kommer att uppskatta den fantastiska utsikten från bron”, säger Nordberg.

Oberoende om uttalandet är en groda eller inte visar det på minst sagt vacklande motiv för denna, med åländska mått mätt, enorma ekonomiska satsning med stora, irreparabla ingrepp i det åländska kulturlandskapet som följd.

Genom att gå till banken och låna minst 40 miljoner euro vill landskapsregeringen säkerställa och minska kostnaderna för skärgårdstrafiken. Kalkylerna över de förväntande inbesparingarna ifrågasätts från flera håll, särskilt över en längre tidsperiod med löpande underhåll samtidigt som den tekniska utvecklingen för sjötransporter ständigt utvecklas. Att då utgå från dagens driftskostnader är därför vanskligt.

Hittills har det inte heller presenterats någon form av undersökning som stöder en positiv befolkningsutveckling i skärgården till följd av miljonsatsningarna på trafiken. Tvärtom så verkar unga skärgårdsbor som av studie-, arbets- eller familjeskäl flyttat från skärgården obenägna att flytta tillbaka oberoende eventuella trafikomläggningar. Men det spelar ju ingen roll, menar regeringen om man får tro det inledande citatet från trafikministern.

Den största paradoxen är trots allt att regeringen med sina stödpartier vill plöja ned dessa miljoner i skärgårdstrafiken samtidigt som man slår undan benen på de enskilda skärgårdskommunerna genom tvångssammanslagningar. Var finns logiken? En egen kommun ger invånarna större makt och incitament att utveckla det egna samhället; skapa inflyttning, arbetsplatser och anpassa kommunal service efter lokala behov. Tvingar man ihop kommuner så försvinner lätt den lokala drivkraften, ansvarskänslan och talkoandan som håller dessa fina och unika skärgårdskommuner vid liv i dag.

Ytterligare en outredd fråga är hur transporterna mellan skärgårdskommunerna ska förbättras ifall kommuncentra plötsligt flyttas. Listan med outredda frågor kan göras lång och visar att det saknas en helhetsbild och en konsekvensanalys av det planerade jätteprojektet. Och så länge det finns fatala brister i beslutsunderlaget bör kortruttsprojektet inte föras vidare i sin nuvarande form.

Med anledning av ovanstående röstade Ålands Framtid emot kortruttssatsningen på västra Föglö. Vi föreslår istället följande:

– Stoppa omedelbart det planerade bygget av en bro till Gripö och ett nytt färjfäste där

– Satsa istället en bråkdel av kostnaden på att spränga bort grynnan i Ekholmssund för att räta upp passagen. Det sparar både tid och bränsle, särskilt i kombination med effektivt, modernt teknikanpassat och mindre miljöbelastande tonnage

– Använd sprängmassorna till att bygga om färjfästet i Degerby så att lastning och lossning med teknik- och miljöanpassade färjor kan ske smidigt och snabbt

– Bjud till att börja med ut Föglölinjen på totalentreprenad.

Det här är både ett bättre och rimligare alternativ än att lägga 26-27,5 miljoner euro på att förstöra unika miljövärden bara för att spara 10 minuter på resan mellan Föglö och fasta Åland.

Tänk efter före nu, eller åtminstone klart innan det är för sent.

Ålands Framtid