DELA

Bristfälliga kunskaper om jämställdhet

I liberalernas budgetmotion om ekonomisk jämställdhet lyfte vi fram frågan om jämställd lönesättning och kvinnligt företagande. Finans och näringsutskottet valde att rakt av godkänna delen om jämställd lönesättning och lagtinget uppmanade därmed landskapsregeringen att arbeta för att jämna ut löneskillnader mellan män och kvinnor.

Finans- och näringsutskottets ordförande Jörgen Pettersson (c) har uppenbarligen inte insett vikten av att systematiskt arbeta för att förändra de strukturer i samhället som upprätthåller ojämställdhet mellan kvinnor och män. I en insändare säger han i en raljant ton att liberalernas motion inte höll måttet.

Det som inte ”höll måttet” i Jörgen Petterssons ögon var vår uppmaning till landskapregeringen att aktivt uppmuntra kvinnor att starta företag. Följande text ingick i motionen:
”Jämställdhet är en viktig faktor då det gäller konkurrenskraft och en stark åländsk ekonomi. Det är idag färre kvinnor än män som driver företag på Åland, kvinnor utgör dessutom en minoritet i ledande positioner inom alla branscher. Fler kvinnor som företagare bidrar till en starkare ekonomisk utveckling och fler kvinnliga företagare lägger grunden för fler kvinnor på ledande poster i näringslivet. Regelverk och stödåtgärder ska moderniseras i syfte att uppmuntra och underlätta för kvinnor att starta företag.”

Vi tyckte det var anmärkningsvärt och synnerligen bristfälligt att landskapsregeringen inte berörde ekonomisk ojämställdhet med ett ord i budgeten. Därför föreslog vi att lagtinget skulle rätta till den bristen. Att uppnå ekonomisk jämställdhet måste vara ett av de övergripande målen för landskapsregeringens jämställdhetsarbete. Jörgen Pettersson tycker tydligen att det räcker bra om några politiker i ledande ställning är kvinnor men tyvärr har det visat sig att det skett en tillbakagång också inom politiken. I senaste lagtingsval minskade andelen kvinnor i lagtinget så att sju av trettio ledamöter var kvinnor.

Jämställdhetsarbetet måste bedrivas långsiktig, målmedvetet och på alla plan. Vi hoppas att det inom majoriteten finns djupare kunskaper och större vilja att förändra de strukturer som upprätthåller ojämställdhet än vad finans- och näringsutskottets ordförande pläderar för.
Liberala lagtingsgruppen
Viveka Eriksson, Tony Asumaa, Gunnar Jansson, Katrin Sjögren, Torsten Sundblom, Mats Perämaa