DELA

Bristande tillgänglighet är diskriminerande

Från och med januari detta år är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering enligt den fastländska och även den svenska diskrimineringslagen. Den nya bestämmelsen ska bidra till ökad tillgänglighet. Bestämmelsen fungerar så att enskilda personer med funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgänglighet inom bland annat restaurang, butik, utbildning, arbete och hälso- och sjukvård.

Den svenska bygglagen innehåller en rad bestämmelser som tvingar bostadsbyggare att handikappanpassa bostäder. Överlag kan man säga att Sverige är en bra förebild vad gäller tillgänglighet. Man har kunskaper, erfarenheter och tvingande bestämmelser i lag.

På Åland finns fortfarande alltför lite lagstiftning som garanterar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar och andra som har nytta av bättre tillgänglighet. Landskapsregeringen har godkänt ett ambitiöst tillgänglighetsarbete som resulterat i förhöjd medvetenhet och förändrade attityder bland tjänstemän och politiker men det krävs mer. Tillgänglighet måste bli en faktor som beaktas i all samhällsplanering och allt byggande.

Vi föreslår därför två viktiga lagstiftningsinitiativ för att öka tillgängligheten. Den åländska diskrimineringslagen kompletteras med en bestämmelse liknande den man infört i den fastländska och svenska diskrimineringslagen. Dessutom vill vi att plan- och bygglagen kompletteras med bestämmelser som garanterar att byggande av bostäder och byggnader som brukas av allmänheten görs tillgängliga och handikappanpassade.

Socialdemokraternas arbetsgrupp Klätterrosorna

Miina Fagerlund Alina Andrea Gudrun Brändström Igge Holmberg Elena Lundqvist Henrik Löthman Stefan Malmberg Barbro Sundback Rolf Söderlund Sanna Söderlund Göte Winé