DELA

Brist i jävslagen

I debatten kring Stornäsgolf och Näringsministerns eventuella jäv blottar Roger Jansson en mycket viktig och avgörande brist i jävslagen. Formuleringen ”ärendets utgång medför synnerlig nytta för närstående” gör i praktiken lagen verkningslös, då det i en strikt juridisk tolkning är omöjligt att avgöra vad som avses med ”nytta”. Om inte personen själv har omdöme nog att stiga åt sidan kan frågan endast lösas med att dra lott.

Att driva sina egna intressen är inte fel eller olagligt och Torbjörn Eliassons hjärta klappar för golf. Oavsett vad man tycker om golf så har Eliassons engagemang betytt mycket för golfen på Åland. Problemet är att när en person fokuserar på ett personligt intresse så tenderar denne att tappa perspektiv och horisont. Det är heller inte fel – så länge man inte är minister med rätt att fatta beslut i frågan.

Om en person en gång valt en linje i en fråga krävs det tunga argument för att få denne att ändra sig. Det krävs också att denne är beredd att ta till sig andras perspektiv, att vidga sin horisont och att även kunna ändra sig.
Att säga ”ursäkta, jag hade fel” är inte lätt för någon. För en person i maktställning är det omöjligt. Det är ett känt faktum att när en ”auktoritet” blir ifrågasatt tar denne ofta till alla medel för att försvara sin linje och sina beslut.

Man måste inte vara världens smartaste för att sitta i en maktposition, men som väljare måste man få kräva att dessa personer, med de befogenheter de fått och den lön de lyfter, måste ha omdöme att se när deras egna intressen skymmer sikten.
Idag tolkas jävslagens ”nytta” med ekonomisk sådan, men en ”nytta” kan även gynna ens hobby eller ens ideologi. Ordet ”nytta” kan idag även användas och används, för att gömma sin prestige för att inte framstå som okunnig i frågor där man borde ha, eller vara villig att skaffa sig, uppdaterad kunskap.

Dessutom urholkar tolkningen av ordet ”nytta” förtroendet för och trovärdigheten i vårt rättssystem då det allt för ofta används av makthavare för att försvara sin linje, även om den är fel.
Jan Liljehage