DELA

Bredda synen på familjen

Några av mina bästa vänner är homosexuella. De bor med sin son som de vårdar och älskar. Våra barn har lekt tillsammans sedan de var nyfödda. De är nästan som syskon.
Det kräver fortfarande mod att i vårt lilla samhälle vara öppen med sin sexuella läggning. Det kräver också mod att ställa sig upp på föräldramötet på dagis och förklara att ”vår son har två mammor – om ni har frågor kan ni ställa dem till oss!”

Jag vet att det finns många gaypar på Åland. Det är viktigt att respektera att familjen idag har förändrats och att alla familjemodeller är lika mycket värda. Kunskapen om HBT-frågor och regnbågsfamiljernas situation behöver diskuteras mer på Åland.
Styrdokument inom socialvård och skola, stödformer till familjer osv skall bättre inkludera ett HBT-perspektiv. Lagar och förordningar ska ge homosexuella rätt, på lika grunder som heteropar, till närståendeadoption, att välja samma efternamn vid giftermål osv.

Det är jätteviktigt att det finns ett bra mötesforum för HBT-personer på Åland. Där har Regnbågsfyren gjort ett suveränt arbete. Flera unga modiga bögar och flator jobbar stolt och öppet som frontfigurer för föreningen.
Arbetet med skolinformationen är mycket bra och bör fortsätta. Det frivilliga arbetet ute i skolorna ska också visas ett tydligt stöd från samhällets sida.
Camilla Gunell (s)