Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Breda politiska lösningar!

En majoritet om än liten har nu sagt sitt om landskapsregeringens beslut om att upphandla en elhybridfärja för föglötrafiken. Då majoritet inte finns för projektet så borde landskapsregeringen fortast möjligt bjuda in alla partier för att förhandla och hitta lösningar som det finns en bred majoritet för. Det tror jag Ålands folk förväntar sig.

Så borde göras i de flesta större reformer som sträcker sig över flera mandatperioder. Polariseringen och prestigen har enligt mig i många fall gått för långt och är hämmande för Ålands långsiktiga utveckling.

Så även om jag är väldigt nöjd med beslutet i sakfrågan, så hoppas jag att den även kan innebära en tankeställare och en nystart på ett bredare plan i åländsk politik. Sök samförstånd istället för konfrontation borde vara ledorden.

JÖRGEN STRAND (MSÅ)